Object Pascal - Zátvorka: ( )

Používaním zátvoriek môžeme zmeniť poradie vyhodnotenia výrazov, inými slovami, môžeme prepísať priority operátorov.

( )

Popis

( expression )

Vstup


Výstup

Príklady

Object Pascal

Možné požitie zátvorka:
x := 90 mod 8;    // x = 2
y := 15 mod 4;    // y = 3
z := (x mod y) mod 5;// z = 2

Object Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu zátvorka:
i * $FF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(x shr 2) shr 2
(i and j) < 128
double((x * y))
(x shl y) shl 2
(j + 10) <= 128
(b or c) or a
V iných jazykoch: en hu cz sk