C# - Zátvorka: ( )

Používaním zátvoriek môžeme zmeniť poradie vyhodnotenia výrazov, inými slovami, môžeme prepísať priority operátorov.

( )

Popis

( expression )

Vstup


Výstup

Príklady

C#

Možné požitie zátvorka:
x = 90 % 8;    // x = 2
y = 15 % 4;    // y = 3
z = (x % y) %5;// z = 2

C#

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu zátvorka:
i * 0xFF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

C#

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(ulong)(x * y)
(b || c) || a
(x-y)-30.5
128 << (j <<(3 + i))
~(i & 4)
(byte)(x * y)
V iných jazykoch: en hu cz sk