Visual C++ - Zátvorka: ( )

Používaním zátvoriek môžeme zmeniť poradie vyhodnotenia výrazov, inými slovami, môžeme prepísať priority operátorov.

( )

Popis

( expression )

Vstup


Výstup

Príklady

Visual C++ .NET

Možné požitie zátvorka:
x = 90 % 8;    // x = 2
y = 15 % 4;    // y = 3
z = (x % y) %5;// z = 2

Visual C++ .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu zátvorka:
i * 0xFF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Visual C++ .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(int)(x * y)
(i & j) != 64
(j + 10) <= 128
(i & j) < 128
(j - 8) == 5.123
(unsigned short)(x * y)
V iných jazykoch: en hu cz sk