FreeBASIC - Zátvorka: ( )

Používaním zátvoriek môžeme zmeniť poradie vyhodnotenia výrazov, inými slovami, môžeme prepísať priority operátorov.

( )

Popis

( expression )

Vstup


Výstup

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie zátvorka:
x = 90 mod 8    ' x = 2
y = 15 mod 4    ' y = 3
z = (x mod y) mod 5' z = 2

FreeBASIC

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu zátvorka:
i * &HFF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
128 shl (j shl(3 + i))
(i and j) < 128
(b or c) or a
not(i and 4)
(100 + i +8  ) +2
CUByte((x * y))
V iných jazykoch: en hu cz sk