C++ - Zátvorka: ( )

Používaním zátvoriek môžeme zmeniť poradie vyhodnotenia výrazov, inými slovami, môžeme prepísať priority operátorov.

( )

Popis

( expression )

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual C++ .NET

Príklady

C++

Možné požitie zátvorka:
x = 90 % 8;    // x = 2
y = 15 % 4;    // y = 3
z = (x % y) %5;// z = 2

C++

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu zátvorka:
i * 0xFF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(x-y)-30.5
(x << y) << 2
2 & (i & 4)
z = (x * 2 / y +5)
(j + 8) >= 3
-(1500 % 60)
V iných jazykoch: en hu cz sk