Java - Zátvorka: ( )

Používaním zátvoriek môžeme zmeniť poradie vyhodnotenia výrazov, inými slovami, môžeme prepísať priority operátorov.

( )

Popis

( expression )

Vstup


Výstup

Príklady

Java

Možné požitie zátvorka:
x = 90 % 8;    // x = 2
y = 15 % 4;    // y = 3
z = (x % y) %5;// z = 2

Java

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu zátvorka:
i * 0xFF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Java

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
0xf0 | (x | y)
(double)(x * y)
2 & (i & 4)
(b || c) || a
(25 / 2 + 1) + 2
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
V iných jazykoch: en hu cz sk