Basic - Zátvorka: ( )

Používaním zátvoriek môžeme zmeniť poradie vyhodnotenia výrazov, inými slovami, môžeme prepísať priority operátorov.

( )

Popis

( expression )

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Basic

Možné požitie zátvorka:
x = 90 mod 8    ' x = 2
y = 15 mod 4    ' y = 3
z = (x mod y) mod 5' z = 2

Basic

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu zátvorka:
i * &HFF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do
 i=i-1
 loop until ( i = 0)
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
2 and (i and 4)
(x-y)-30.5
(25 \ 2 + 1) + 2
(j + 10) <= 128
V iných jazykoch: en hu cz sk