Visual Basic - Reálne čísla

Typy pre ukladanie reálne čísla.

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Dim x As single= 3.14159265359
Dim x As double= 3.14159265359

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk