C++ - Čísla

Typy pre ukladanie čísla.

C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
long long y = -(1512345 / 70);
unsigned long y = 1025 / 8;
signed char y = -(15 % 4);
double y = 123456789;
unsigned long long y = 10250 / 8;
(float)y

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk