Java - Čísla

Typy pre ukladanie čísla.

Java

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
byte x= -5;
double x = 3.14159265359;
int x= -12345;
long x= -82345;
(float)x
short x= -1234;

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk