C - Čísla

Typy pre ukladanie čísla.

C

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
long x= -12345;
unsigned long x=70000;
double x = 3.14159265359;
signed char x= -5;
(float)27
unsigned short x=280;

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk