FreeBASIC - Čísla

Typy pre ukladanie čísla.

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Dim x As ushort=280
Dim x As ubyte=5
Dim x As ulongint=7001234
Dim x As byte= -5
Dim x As short= -1234
Dim x As integer= -12345

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk