Visual Basic - Čísla

Typy pro ukládání čísla.

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
Dim x As ushort=280
Dim x As integer= -12345
Dim x As ulong=7001234
Dim x As byte=5
Dim x As double= 3.14159265359
Dim x As sbyte= -5

Můžete to najít v následujících kolekcích: Datové typy
V jiných jazycích: en hu cz sk