Visual Basic - Bitové operátory

Máme k dispozici více bitové operátory, pomocí bitových operátoru můžeme nastavit nebo zjistit konkretní bit celého čísla.
Bitový posun vlevo
par1 << par2
Bitový součin
par1 and par2
Bitový součet
par1 or par2

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
y = not x
x = 1 or 2
(i and j)
x = 8 >> 1
x = 16 << 2
x = 123 xor 25
V jiných jazycích: en hu cz sk