Free Pascal

Programování v jazyce Free Pascal

Nejdůležitější příkazy programovacího jazyka Free Pascal, vše na jednom místě, unikátné srovnání a každý příkaz-operátor je znázornen pomocí kousku programu. Příkazy-operátory tychto ukázkových programů jsou klikací, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozici další informace.

Programovací jazyk Free Pascal:


Příklady - Free Pascal

Free Pascal
i / $ab
27 / 3
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
Free Pascal
a := 5 < 10;       // a = true 
b := 8 < x; 
if  y < 100 then  
   inc(x);

Další kousky ukázkových kódu:
Free Pascal
y + 3
2 shl 2
b3:= Boolean( 0);
if  y < 100 then  
   inc(x);
15 +7.5
x = 6
V jiných jazycích: en hu cz sk