Basic - Sčítanie: +

Sčítanie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel. Sčítanie je asociatívna operácia preto je dôležité poradie vstupu.

+

Popis

par1 + par2
Použitá kľúčové slová: +

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Basic

Možné požitie Sčítanie:
x = 95 + 5     ' x=100
y = 100 + x    ' y=200
z = (x+y+30)+3 ' z=333

Basic

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Sčítanie:
i + 5
15 +7.5
(100 + i +8  ) +2

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y=y+1
i=i+1
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
x = y + 3
8 + 12
(x * 2 \ y +5)

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk