Object Pascal - Sčítanie: +

Sčítanie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel. Sčítanie je asociatívna operácia preto je dôležité poradie vstupu.

+

Popis

par1 + par2
Použitá kľúčové slová: +

Vstup


Výstup

Príklady

Object Pascal

Možné požitie Sčítanie:
x := 95 + 5;     // x=100
y := 100 + x;    // y=200
z := (x+y+30)+3; // z=333

Object Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Sčítanie:
i + 5
15 +7.5
(100 + i +8  ) +2

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(x * 2 / y +5)
(x * 2 div y +5)
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
(3 + i)
i:= i+2;
(25 div 2 + 1) + 2

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk