Pascal - Sčítanie: +

Sčítanie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel. Sčítanie je asociatívna operácia preto je dôležité poradie vstupu.

+

Popis

par1 + par2
Použitá kľúčové slová: +

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie Sčítanie:
x := 95 + 5;     { x=100}
y := 100 + x;    { y=200}
z := (x+y+30)+3; { z=333}

Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Sčítanie:
i + 5
15 +7.5
(100 + i +8  ) +2

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(j + 8)
8 + 12
(j + 10)
i:= i+2;
(x * 2 / y +5)
(25 div 2 + 1) + 2

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk