Visual C++ - Sčítanie: +

Sčítanie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel. Sčítanie je asociatívna operácia preto je dôležité poradie vstupu.

+

Popis

par1 + par2
Použitá kľúčové slová: +

Vstup


Výstup

Príklady

Visual C++ .NET

Možné požitie Sčítanie:
x = 95 + 5;     // x=100
y = 100 + x;    // y=200
z = (x+y+30)+3; // z=333

Visual C++ .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Sčítanie:
i + 5
15 +7.5
(100 + i +8  ) +2

Visual C++ .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
((float)(x * 2) / y +5)
x == y + 3
(25 / 2 + 1) + 2
(j + 10)
(j + 8)
(2.5 / 2 + 1.25) + 2

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk