Visual Basic - Přiřazení: =

Operátor přiřazení slouží na přiřazení hodnoty do proměné. je to možné použít na jakýkoliv datový typ s jedinou podmínkou, že první parametr (leva strana) musi být nejaký příjímač hodnoty, třeba proměnná. v závislosti na programovací jazyk můžu být rozdílné podmínky pro přiřazení hodnoty do proměnných, třeba na základe závislosti na typu.

=

Popis

var =expression
Použitá klíčová slova: =

Vstup

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Přiřazení:
x = 1.234         ' x = 1.234
y = x * 3.14      ' y = 3.87476
if y<5 then
   y = y/ 3.14    ' y = 1.234
end if

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
do
 i=i-1
 loop until ( i = 0)
b = 8 < x
y = x xor 25
y =CSng((x * y))
y = 5 and 3
y = &Ha or 5
V jiných jazycích: en hu cz sk