Basic - Deklarácia automatickej premennej: Dim =, Dim As =

Deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.

Dim =, Dim As =

Popis

 Dim name = par2
 Dim name = init_value
 Dim name  As type = init_value
Použitá kľúčové slová: = as dim
Data:
  • name -

Vstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Dim x As single= 3.14159265359
Dim x As long= -12345
Dim x As integer= -1234
Dim x As double= 3.14159265359
Deklarácia automatickej premennej v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk