C++ - Deklarácia automatickej premennej

Deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.

deklarácia automatickej premennej

Popis

type name =init_value;
type name =init_value , name = init_value;
Použitá kľúčové slová: =
Data:
  • name -

Vstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual C++ .NET

Príklady

C++

Možné požitie deklarácia automatickej premennej:
xmin = -128; ymax = 127;
signed char x= -5;           // x = -5
signed char y = -(15 % 4);   // y = -3
y = (signed char)(x * y);    // z = 15

C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
unsigned long x=70000;
unsigned long long x=7001234;
bool b2 = x && y;
unsigned short x=280;
long x= -12345;
long long x= -82345;
Deklarácia automatickej premennej v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk