Java - Deklarácia automatickej premennej

Deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.

deklarácia automatickej premennej

Popis

type name =init_value;
type name =init_value , name = init_value;
Použitá kľúčové slová: =
Data:
  • name -

Vstup

Príklady

Java

Možné požitie deklarácia automatickej premennej:
xmin = -128; ymax = 127;
byte x= -5;           // x = -5
byte y = -(15 % 4);   // y = -3
y = (byte)(x * y);    // z = 15

Java

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
float y = 123456789;
short y = -(1500 % 60);
boolean b = x;
int y = -(15123 / 70);
long y = -(1512345 / 70);
double y = 123456789;
Deklarácia automatickej premennej v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk