Visual Basic - Deklarace automatické proměnné: Dim =, Dim As =

Deklarace proměnne slouží pro jeho vytvoření.

Dim =, Dim As =

Popis

 Dim name = par2
 Dim name = init_value
 Dim name  As type = init_value
Použitá klíčová slova: = as dim
Data:
  • name -

Vstup

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Deklarace automatické proměnné:
xmin = -128
 ymax = 127
Dim x As sbyte= -5           ' x = -5
Dim y As sbyte= -(15 mod 4)   ' y = -3
y = CSByte((x * y))    ' z = 15

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
Dim x As uinteger=70000
Dim x As single= 3.14159265359
Dim x As long= -82345
Dim x As integer= -12345
Dim x As ushort=280
Dim x As ulong=7001234
Deklarace automatické proměnné v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk