C# - Deklarácia automatickej premennej

Deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.

deklarácia automatickej premennej

Popis

type name =init_value;
type name =init_value , name = init_value;
Použitá kľúčové slová: =
Data:
  • name -

Vstup

Príklady

C#

Možné požitie deklarácia automatickej premennej:
xmin = -128; ymax = 127;
sbyte x= -5;           // x = -5
sbyte y = -(15 % 4);   // y = -3
y = (sbyte)(x * y);    // z = 15

C#

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
float x = 3.14159265359;
byte x=5;
bool b = x;
double x = 3.14159265359;
short x= -1234;
int x= -12345;
Deklarácia automatickej premennej v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk