C - Deklarácia automatickej premennej

Deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.

deklarácia automatickej premennej

Popis

type name =init_value;
type name =init_value , name = init_value;
Použitá kľúčové slová: =
Data:
  • name -

Vstup

Príklady

C

Možné požitie deklarácia automatickej premennej:
xmin = -128; ymax = 127;
signed char x= -5;           // x = -5
signed char y = -(15 % 4);   // y = -3
y = (signed char)(x * y);    // z = 15

C

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
long y = -(15123 / 70);
unsigned char y = 15 % 4;
double y = 123456789;
short y = -(1500 % 60);
unsigned short y = 1025 % 8;
unsigned long y = 1025 / 8;
Deklarácia automatickej premennej v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk