FreeBASIC - Deklarácia automatickej premennej: Dim =, Dim As =

Deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.

Dim =, Dim As =

Popis

 Dim name = par2
 Dim name = init_value
 Dim name  As type = init_value
Použitá kľúčové slová: = as dim
Data:
  • name -

Vstup

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie deklarácia automatickej premennej:
xmin = -128
 ymax = 127
Dim x As byte= -5           ' x = -5
Dim y As byte= -(15 mod 4)   ' y = -3
y = CByte((x * y))    ' z = 15

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Dim x As longint= -82345
Dim x As single= 3.14159265359
Dim x As ubyte=5
Dim x As uinteger=70000
Dim x As short= -1234
Dim x As double= 3.14159265359
Deklarácia automatickej premennej v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk