FreeBASIC - Jednoriadkový komentár: '

V prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej značky až do konca riadku každý znak je interpretovaný ako komentár. na tieto znaky nebude braný ohľad.

'

Popis

'
Použitá kľúčové slová: '

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie jednoriadkový komentár:
x = 5 * y ' x = xy
' y = 123;
if x > 0 then ' x == true
  x=5
end if

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
   ' x = 64
      ' x = -5
 ' a1 = false
    ' a = true 
   ' x=100
     ' b = true
V iných jazykoch: en hu cz sk