FreeBASIC

FreeBASIC - operátoryPríklady - FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
FreeBASIC
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
50 / i
x > 3.14
2 shl 2
xmin = -128
do
  i=i+1
  if i=5 then
    exit do
end if
loop while i <10
V iných jazykoch: en hu cz sk