FreeBASIC - operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..

Aritmetické

Slúžia pre vykonávanie matematických operácií. nižšie sú uvedené základné operácie medzi aritmetické operátory:

FreeBASIC

8 + 12    ' 20
100 - 2    ' 98
5 * 5     ' 25
50 / i     ' 2.5
70 \ 8    ' 8
70 mod 8     ' 6

Logické

Máme k dispozícii tri alebo čtiři logické operácie, to presne koľko to záleží na konkrétny programovací jazyk ktorý používame. pomocou týchto operácií môžeme vyriešiť hocijakou logickou úlohu/podmienku. také logické podmienky sú napríklad spojenie porovnávaní hodnôt podľa určitých pravidiel, testovanie hodnoty. logické operácie sa používajú hlavne pri vykonávaní podmienených príkazu.

FreeBASIC

a and b
a or true
not a

Bitové

Máme k dispozícii viac bitových operátorov, pomocou bitového operátora môžeme nastaviť alebo zistiť konkrétny bit celého čísla.

FreeBASIC

2 shl 2   
2 shr 2   
&Hff and &H05 ' 0x05
&H01 or &H02 ' 0x03
not 2     
&H1A xor &H1A 

Relačné

Hlavné využitie relačných operátorov je v konaní podmienených príkazov. vďaka týmto môžeme rozhodnúť akým smerom má pokračovať podmienený príkaz, alebo napríklad ešte koľko iterácií má cyklus vykonávať.

FreeBASIC

5 < 3    '  true
x > 3.14   '  
y <= x    '  ...
&Hff >= y  '  ...
x = 6    
y <> 25   

Priradenie


Príklady - FreeBASIC

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10
xmin = -128
x > 3.14
2 shl 2
50 / i
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
V iných jazykoch: en hu cz sk