FreeBASIC - Podmienený príkaz: if then end if, if then else end if

Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďaka podmieneného príkazu môžeme riadiť beh programu v dvoch smeroch. ak je podmienka splnená bude pokračovať beh programu v prvom smere, ak nie tak druhom smere. pod smermi programu myslim buď príkaz alebo blok príkazov.

if then end if, if then else end if

Popis

if condition then
statements1
end if
if condition then
statements1
else
statements2
end if
Použitá kľúčové slová: if else then end

Vstup

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie Podmienený príkaz:
if i > 10 then
i =10
      i = i - 1
  i=i+1
end if
if i < 10 then
 i = 10
 else
 i=1
end if

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
do while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
do
 i=i+1
 if i=3 then
  exit do
end if
loop until (i=10)
if x>5 then
 y = x / &Ha ' y = 1
end if
if i - 10 >0 then
 i = i-5
end if
if y > 32 then 
  c=true
end if
V iných jazykoch: en hu cz sk