FreeBASIC - Negácia bit po bite: not

Jedničkový doplnok, známy tiež ako operácia bitová negácia alebo bitové popieranie. funguje na základe logickej negácie, ak je vstup 0, potom výstup je 1, a ak je vstup 1 výsledok je 0. napríklad možné použítie je v zmazanie bitov, alebo u nastavenia pre zjednodušenie vytvorenie masky. napríklad pri jednej premenné chceme nastaviť do 1 všetky bity mimo prvých 3 bitov, v tom prípade budeme použiť bitový súčet, ktomu potrebujeme jednu masku čo v prípade 16 bitovej premennej je číslo 65528, s použitím bitové negácia môžeme použiť jednoduchšie formu číslo 7. úvaha je následující, s výjimkou prvních tří bitů chceme nastavit bity na 1, ktomu potřebujeme takovou masku kde jsou první tři bity 0 a ostatní 1, toho opak je první tří bity jsou 1 ostatní 0, toto číslo je jednoduché vypočítat a pak aplikujeme bitovou negaci a máme hotovo.

not

Popis

not par1
Použitá kľúčové slová: not

Vstup


Výstup

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie Negácia bit po bite:
x = not(32 shr 2)    ' x = -9
y = not x       ' y = 8
z = not(x and 5) and y  ' z = 8

FreeBASIC

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Negácia bit po bite:
not i
not&Habcd
not(i and 4)

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
not 2

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: bitové operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk