FreeBASIC - Aritmetické operátory

Slouží pro vykonávání matematických operácií. následující základní operace patří mezi aritmetické operátory:
Sčítání
par1 + par2
Odčítání
par1 - par2
Násobení
par1 * par2
Dělení
par1 / par2
Zbytek po dělení
par1 mod par2
Změna znaménka
- expression

FreeBASIC

Další kousky ukázkových kódu:
xmin = -128
y=y+1
Dim y As ulongint= 10250 \ 8
i=i-1
x <= y * 5
i / &Hab
V jiných jazycích: en hu cz sk