C# - Väčší ako: >

Operátor Väčší ako je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

>

Popis

par1 > par2
Použitá kľúčové slová: >

Vstup


Výstup

 • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Väčší ako druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.

Príklady

C#

Možné požitie Väčší ako:
a = 2 > funkc(3); 
b = 1.14 > x; 
if ( y > 32 ) 
  c=true;

C#

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Väčší ako:
x > y
10 > f(9.9)
j > 128 || false

C#

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (x>0xabc)
 y = (float)x / 0xa;  // y = 466
a>1 || a<100
10 >a || a<5
10 >a && a>5
do --i; while ( i > 0);

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk