Visual Basic - Větší než: >

Operátor Větší než je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

>

Popis

par1 > par2
Použitá klíčová slova: >

Vstup


Výstup

 • Výsledek - Logická hodnota Vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Větší než druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Větší než:
a = 2 > funkc(3) 
b = 1.14 > x 
if y > 32 then 
  c=true
end if

Visual Basic .NET

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Větší než:
x > y
10 > f(9.9)
j > 128 or false

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
end while
if x > 0 then ' x == true
  x=5
end if
do
 i=i-1 
loop while i > 0
if i - 10 >0 then
 i = i-5
end if
10 >a or a<5
10 >a and a>5

Můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk