Object Pascal - Väčší ako: >

Operátor Väčší ako je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

>

Popis

par1 > par2
Použitá kľúčové slová: >

Vstup


Výstup

 • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Väčší ako druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.

Príklady

Object Pascal

Možné požitie Väčší ako:
a := 2 > funkc(3); 
b := 1.14 > x; 
if y > 32 then 
  c:=true;

Object Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Väčší ako:
x > y
10 > f(9.9)
j > 128 or false

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if i > 10 then
begin
i :=10;      i := i - 1;  inc(i);
end;
if x > 0 then // x == true
  x:=5;
a>1 or a<100
not i > 0
10 >a or a<5
if i - 10 >0 then i := i-5;

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk