Visual Basic - Rovnost: =

Operátor Rovnost je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

=

Popis

par1 = par2
Použitá klíčová slova: =

Vstup


Výstup

 • Výsledek - Logická hodnota Vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Rovnost druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Rovnost:
a = 4 = 2     ' a = false
b = c = f(5)
if x = 5 then
  y=y-1
end if

Visual Basic .NET

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Rovnost:
x = y + 3
2 = f(2.28)
(j - 8) = 5.123

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
if i=5 then
  exit do
end if
if i=16 then
  continue while
 end if
if i=3 then
  exit do
end if
x = 6

Můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk