Visual Basic - Reálná konstanta

Desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a zlomkové části. kromě toho, máme za možnost zadat číslo s plovoucí čárkou i pomoci desítkového exponentu.

Reálná konstanta

Popis

 12.345

Výstup

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Reálná konstanta:
x = 1.234         ' x = 1.234
y = x * 3.14      ' y = 3.87476
if y<5 then
   y = y/ 3.14    ' y = 1.234
end if

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
10 * 3.14
Dim x As single= 3.14159265359
2.28
x / 0.5
x > 3.14
2.5 / 2

Můžete to najít v následujících kolekcích: Konstanty
V jiných jazycích: en hu cz sk