Visual Basic - Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo: CULng

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

CULng

Popis

 CULng (expr)
Použitá klíčová slova: culng

Vstup


Výstup

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 18446744073709551615
Dim x As ulong=7001234        ' x = 7001234
Dim y As ulong= 10250 \ 8    ' y = 1281
y = CULng((x * y))     ' z = 8968580754

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk