FreeBASIC - Celé čísla

Typy pre ukladanie celé čísla.

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Dim x As uinteger=70000
Dim x As ubyte=5
Dim x As longint= -82345
Dim x As byte= -5
Dim x As ushort=280
Dim x As short= -1234

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk