Free Pascal - Prijímač hodnoty

Free Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
a := 4 = 2;
i shl 4
b or c
xmin := 0;
i and 4
x := 64 / 8;
V iných jazykoch: en hu cz sk