Free Pascal - Přiřazení: :=

Operátor přiřazení slouží na přiřazení hodnoty do proměné. je to možné použít na jakýkoliv datový typ s jedinou podmínkou, že první parametr (leva strana) musi být nejaký příjímač hodnoty, třeba proměnná. v závislosti na programovací jazyk můžu být rozdílné podmínky pro přiřazení hodnoty do proměnných, třeba na základe závislosti na typu.

:=

Popis

var :=expression;
Použitá klíčová slova: :=

Vstup

Příklady

Free Pascal

Možné použití Přiřazení:
x := 1.234;         // x = 1.234
y := x * 3.14;      // y = 3.87476
if y<5 then
   y := y/ 3.14;    // y = 1.234

Free Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
a2 := false or true;
x := 95 - 5;
i:=10;
x := 123 xor 25;
xmin := 0;
z := 5;
V jiných jazycích: en hu cz sk