Free Pascal - Explicitné typove konverzie

Použitím explicitné konverzie môžete určiť presne s akým typom chcete pracovať. Vďaka tomuto môžeme prepísať automatickú konverziu.

Free Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y := longword((x * y));
z := longint((x * y));
y := smallint((x * y));
y := QWord((x * y));
y := shortint((x * y));
y := word((x * y));
V iných jazykoch: en hu cz sk