Visual Basic - Logická konstanta nepravda: false

Logická konstanta nepravda používá se následovně:

false

Popis

false
Použitá klíčová slova: false

Výstup

Příklady

Visual Basic .NET

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 = not false ' a1 = true
a2 = not true ' a2 = false

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
false
j > 128 or false
false
false or false
false and false
y= false

Můžete to najít v následujících kolekcích: Konstanty
Logická konstanta nepravda v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk