FreeBASIC

Programování v jazyce FreeBASIC

Nejdůležitější příkazy programovacího jazyka FreeBASIC, vše na jednom místě, unikátné srovnání a každý příkaz-operátor je znázornen pomocí kousku programu. Příkazy-operátory tychto ukázkových programů jsou klikací, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozici další informace.

Programovací jazyk FreeBASIC:


Příklady - FreeBASIC

FreeBASIC
i shl 4
&H12AB shl j
128 shl (j shl(3 + i))

Další kousky ukázkových kódu:
FreeBASIC
Dim x As single= 3.14159265359
do while i>0
   if i=10 then
     exit do
   else
     i=i-1
   end if
loop
&Hff >= y
Dim y As ulongint= 10250 \ 8
(&Hff mod 50 mod 10) mod 2
y = ClngInt((x * y))
V jiných jazycích: en hu cz sk