Free Pascal - Sčítání: +

Sčítání je matematická operace, je možné použít v případe celých i reálných čísel. Sčítání je asociatívní operace proto je důležité pořadí vstupu.

+

Popis

par1 + par2
Použitá klíčová slova: +

Vstup


Výstup

Příklady

Free Pascal

Možné použití Sčítání:
x := 95 + 5;     // x=100
y := 100 + x;    // y=200
z := (x+y+30)+3; // z=333

Free Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Sčítání:
i + 5
15 +7.5
(100 + i +8  ) +2

Free Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
(x * 2 div y +5)
8 + 12
x = y + 3
(j + 10)
(3 + i)
(x * 2 / y +5)

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk