Free Pascal - Menší než: <

Operátor Menší než je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

<

Popis

par1 < par2
Použitá klíčová slova: <

Vstup


Výstup

 • Výsledek - Logická hodnota Vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Menší než druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.

Příklady

Free Pascal

Možné použití Menší než:
a := 5 < 10;    // a = true 
b := 8 < x; 
if y < 100 then 
 inc(x); 

Free Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Menší než:
x < y
10 < f(5)
(i and j) < 128

Free Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
while i<20 do
begin
 i:= i+2;
 if i=16 then
 begin
  continue
 end;
 inc(x); 
end;
if y < 100 then 
  inc(x);
not i <10
a>1 or a<100
if i < 10 then i := 10 else i:=1;
10 >a or a<5

Můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk