C++ - Zvyšok po delení: %

Pomocou operátora zvyšok po delení môžeme vypočítať zvyšok po celočíselnom delení. pomocou operátora zvyšok po delení môžeme jednoducho otestovať deliteľnosť celých čísel, v prípade keď výsledok je 0 tak číslo je deliteľné bezo zvyšku.

%

Popis

par1 % par2
Použitá kľúčové slová: %

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual C++ .NET

Príklady

C++

Možné požitie Zvyšok po delení:
x = 90 % 8;    // x = 2
y = 15 % 4;    // y = 3
z = (x % y) %5;// z = 2

C++

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Zvyšok po delení:
i % 4
121 % 40
(0xff % 50 % 10) % 2

C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
 y = 1025 % 8
70 % 8
(15 % 4)
 y = 15 % 4
(1500 % 60)

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk