Visual Basic - Explicitní konverze na 8bitové celé číslo: CSByte

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

CSByte

Popis

 CSByte (expr)
Použitá klíčová slova: csbyte

Vstup


Výstup

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Explicitní konverze na 8bitové celé číslo:
xmin = -128
 ymax = 127
Dim x As sbyte= -5           ' x = -5
Dim y As sbyte= -(15 mod 4)   ' y = -3
y = CSByte((x * y))    ' z = 15

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 8bitové celé číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk