PHP - Sčítání: +

Sčítání je matematická operace, je možné použít v případe celých i reálných čísel. Sčítání je asociatívní operace proto je důležité pořadí vstupu.

+

Popis

par1 + par2
Použitá klíčová slova: +

Vstup


Výstup

Příklady

PHP

Možné použití Sčítání:
$x = 95 + 5;     // x=100
$y = 100 + $x;    // y=200
$z = ($x+$y+30)+3; // z=333

PHP

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Sčítání:
$i + 5
15 +7.5
(100 + $i +8  ) +2

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
8 + 12
($x * 2 / $y +5)
(25 / 2 + 1) + 2
(3 + $i)
($j + 8)
($x * 2 / $y +5)

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk