PHP - Menší než: <

Operátor Menší než je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

<

Popis

par1 < par2
Použitá klíčová slova: <

Vstup


Výstup

 • Výsledek - Logická hodnota Vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Menší než druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.

Příklady

PHP

Možné použití Menší než:
$a = 5 < 10;    // a = true 
$b = 8 < $x; 
if ($y < 100) 
 $x++; 

PHP

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Menší než:
$x < $y
10 < f(5)
($i & $j) < 128

PHP

Další kousky ukázkových kódu:
do {
 $i++;
 if ($i==5)
  break;
} while ( $i <10);
if ( $y < 100 ) 
  $x++;
$a>1 || $a<100
10 >$a || $a<5
$ret = $j<$i
while ($i<10) ++$i;

Můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk